Nils Berg Cinemascope – Seven Colors of the Universe

”God is the sound of music” konstaterar Nils Berg då han ställt sig frågan kring kopplingen mellan musik och religion. På Seven Colors of the Universe undersöker Nils Berg Cinemascope musikens kraft, vad den innebär för oss och hur den kan få oss att låta.

Frågeställningarna växte fram då Nils Berg och hans medmusiker befann sig på resa genom indiska delen av Punjab för ett par år sedan. Målet med resan var att leta reda på Balwinder Singh Laddi som figurerar i ett klipp på YouTube där han spatserar längs en väg samtidigt som han sjunger innerligt. Mötet med Laddi resulterade i albumet Searching For Amazing Talent (2016).

Under veckan de tillbringade i Indien mötte bandet flera fantastiska sångare och musiker vilka spelades in på plats, exempelvis på ett hustak, i en moské och på en gårdsplan i skymningen, fältinspelningar som Nils Berg utgått ifrån i sina kompositioner. Förutom skivan blir det en föreställning: Nils Berg Cinemascope: Plays Religion.

Jazzen har tydliga kopplingar till religion genom sina rötter i afrikansk rituell musik men även närheten till gospelmusiken. John Coltrane sökte på A Love Supreme (1965) musikaliskt språk som går att koppla till religiös meditation.

Den spirituella jazzen som senare växte fram byggde på en tonalitet och harmonik som skapade en transcendental verkan.

Den religiösa tematiken på Seven Colors of the Universe är tydlig i ”Moor Mosque” som är inspelad i en moské, men i övrigt är det lite oklart hur låtarna kommit till. Då indisk musik har gamla traditioner och många uttryck vore det intressant att få lite mer kontext kring inspelningarna.

Flera av låtarna på dubbelalbumet är långa, en del upp till sju minuter, och uppbyggda kring rituella inslag med mässande sång och repetitiva rytmer, vilket skapar en grund för Nils Bergs slingrande solon på flöjt och saxofon. Halleluja-momentet för mig blir den magiska ”Satguru Mere Naam Dheyo”.

Datum för Nils Berg Cinemascope: Plays Religion: 24 april Luleå, 25 april Umeå, 26 april Malmö, 27 april Göteborg.

[Hoob Records, 19 april]

7