Virke – Hovsjö 80

Rickard Jäverling och Henrik von Euler samarbetar med Billie Lindahl (Promise and the Monster) under bandnamnet Virke. Deras instrumentala debutskiva beskriver de som ”ett soundtrack till en än så länge icke-existerande film om att växa upp i Hovsjö (en stadsdel i Södertälje) runt 1980”. 

En liknande musikalisk skildring stod Conny Nimmersjö (bob hund) för då han på sin fina solodebut Skörheten och oljudet, 2007, återvände till hemstaden Södertälje för att skildra tiden då han lyssnade på new-wave, om vänner som det gick snett för och om lockelsen att lämna sig till det totala mörkret.

Varken Jäverling, von Euler eller Lindahl har egna erfarenheter av att växa upp i Hovsjö, istället har de utgått från ett funnet fotografi av en ung flicka stående bland de stora betonghusen i Hovsjö. Under arbetet med albumet växte känslan fram att de arbetade med ett slags soundtrack som hörde ihop med fotografiet. En karta växte fram där områden utanför fotografiets kanter utforskades; lägenheter, skogsområden, bensinmackar och diskotek. 

Den smådeppiga känsla som vilar över Skörheten och oljudet råder även på Hovsjö 80. Långsamt panoreras över betonggråa fasader och regnvåta gator där ungdomarna far fram på sina mopeder. 

Bakåtblickandet gäller även musiken som har en grund från tiden då brittisk diy-punk och new-wave fyllde blandbanden.

Hovsjö 80 fångar skickligt en tidsanda genom vemodiga och suggestiva poplåtar. Med en filmisk kvalitet skildras känslan av att växa upp i en värld som paradoxalt nog kan upplevas både som ett fängelse och som en trygghet. Den grådisiga atmosfären som vilar över albumet bryts emellanåt av gnistrande syntslingor och vackert utmejslade gitarrslingor.

[Flora & Fauna, 9 september]

7