Alborosie låter Corona-oron spegla kritik mot samhället

Med rötterna djupt rotade i en eskatologisk läsning av Bibeln, har rastafarirörelsen och dess reggaeprofeter länge predikat om (det babyloniskt-kapitalistiska) samhällets snara undergång i eld, svavel och allehanda farsoter. Inte konstigt kanske, att just reggaeartister nu snabbt hostar ur sig låtar om den pågående Covid-19-situationen.

En av de mer lyckade hittills kommer från Alborosie (tidigare bl.a känd för att ha sjungit om den svenska polisens negativa attityd till droger i ”Situation Uppsala”), som i videon till nya ”Unprecedented Time” låter Corona-oron och dess akuta följder runt om i världen speglas mot en generell kritik mot högteknologisamhället och dess förödande naturpåverkan.

Resultatet är förutom snygg rootsreggae också tittarens magont och ångest – och i bästa fall kamplusta.

Kolla själv nedan: