Vem Kan Bli Producent skapar trygga rum

Vem Kan Bli Producent är en del av Popkollo och syftar till att skapa trygga rum för kvinnor och transpersoner som vill utveckla sitt tekniska och kreativa kunnande inom musikproduktion och ljudteknik. I höst startar man utbildningar i alla de tre största städerna i Sverige. HYMN har pratat med Linn Elisabet Linderson som jobbar med projektet.

Först och främst – vem är du och vilken är din roll i Vem Kan Bli Producent?

– Jag heter Linn Elisabet Linderson, är aktiv som DJ och producent i Stockholm, med fokus på alternativ dansmusik. Jag är en av sex ledare i årets producentprogram och en av tre som ingår i årets programansvar- och planeringsgrupp. Det innebär kortfattat att jag är del av planering och ansvar av genomförandet av programmet, samt kommer undervisa under delar av programmet.

Kan du berätta kort om idén bakom programmet och om vad som ingår i utbildningen?

– Vem Kan Bli Producent och Producentprogrammet är del av Popkollos initiativ för kvinnor och transpersoner över 20 år, och syftar till att tillgängliggöra kunskap, nätverk och teknisk utrustning till en underrepresenterad grupp. Producentprogrammet jobbar för att skapa ett så kallat tryggare rum för sina deltagare, vilket vi ser nödvändigt för att öppna upp i kreativa processer och våga prova nya verktyg och metoder inom sitt producentskap. Programmet riktar sig till den som har kommit igång och lekt lite i ett musikproduktionsprogram, en DAW, och är redo att ta nästa steg i sin roll som producent.

”Programmet handlar om att skapa en inspirerande gemenskap och att inte känna sig ensam i sitt skapande”

– Eftersom producentrollen kan innebära så olika saker; en kan vara mixare, mastrare, inspelningsproducent, eller producent som del av sitt eget artistprojekt, med mera, så vill vi täcka så många delar som möjligt. Under kursens gång går vi genom DAW, ljudlära, ljudbearbetning och effekter, analoga signalvägar, ellära, inspelning i studio, mixning, mastring, arrangemang, workflow, juridik, branschkunskap och allt däremellan. Poängen är att vi som ledare ska öppna upp ögonen för producentskapets olika delar och delge en kunskapsgrund som ger både det tekniska och självförtroendemässiga kapitalet en kan behöva för att känna sig trygg i sitt skapande.

Varför behövs den här typen av separatistiska rum?

– Det är lite olika från person till person, men en kommentar som vi hört genomgående från tidigare deltagare är det faktum att en har en plats att samla självförtroende och kraft, peppa och stötta varandra, samt våga bjuda in andra i sina kreativa processer – vilket gör att de som känner sig som en utsatt minoritet i andra rum vågar ta mer initiativ, utrymme och ställa krav på kollegor och uppdragsgivare. För många av oss krävs det dagligen i samhället att vi bygger rustningar som skydd för systematiska kränkningar, tunga skal som gör en trött och som hindrar en från att vara kreativ. Programmet handlar om att skapa en inspirerande gemenskap och att inte känna sig ensam i sitt skapande. Att inte behöva vara rädd för att ställa frågor och utforska sig själv. Därför jobbar vi mycket med DIT – Do It Together – där vi kontinuerligt har erfarenhetsutbyten och hjälper varandra i lärandeprocessen.

Linn Elisabet Linderson

Det är fjärde året som utbildningen anordnas i Stockholm – hur har projektet utvecklats med åren?

– När programmet startades 2015 fanns inga garantier för en fortsatt verksamhet – det fanns ett skrikande behov men inga ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift. Men under första projektåret samlade vi på oss ett gäng samarbetspartners, och tack vare dem kan vi fortsätta utveckla det genom projektbidrag. Utöver producentprogrammet har projektet Vem Kan Bli Producent hyst ytterligare verksamheter under åren: ett normkritiskt mentorskapsprogram, en förstudie för studiobygge, skrivandet av en handbok och nu sprider vi projektet och startar upp även i Göteborg och Malmö! Under år fyra kan vi alltså sjösätta tre producentprogram för cirka 50 deltagare.

”För oss har det skett en skillnad, att vi funnit varandra och vet att vi finns”

Har ni sett något konkret resultat?

– Ja det har vi! Att VKBP och många andra initiativ har varit aktiva och drivits på gräsrotsnivå har gjort att vi flyttat fram positionerna. Vi väntar inte på att bli insläppta på bolag, förlag eller studior utan vi startar dem själva. VKBP:s före detta deltagare har via programmet hittat varandra och börjat jobba ihop. De hyr studior tillsammans eller startar separatistiska studiokollektiv som Oda Studios. Några har hittat varandra och startat separatistiska projekt som exempelvis Riot Grrrl Sessions. Producenterna fortsätter lyfta varandra, de co-producerar och samarbetar nu när de har ett nätverk. För oss har det skett en skillnad, att vi funnit varandra och vet att vi finns. Men inom branschen är skillnaden knapp.

Kommer programmen i Malmö och Göteborg skilja sig något från det i Stockholm?

– Malmö och Göteborg kommer första året genomföra kortare producentprogram då de har mindre resurser. Istället för 7-8 månader är det 5-6 månader långa program. Det kommer vara lite skillnad i innehåll, men upplägg, metoder och verktyg är detsamma. Styrkan ligger i att mycket av materialet som vi har tagit fram i Stockholm kommer användas i Malmö och Göteborg.

Några planer på att utöka till ytterligare städer?

– VKBP är ju en del av Popkollo som idag har sexton föreningar och vi jobbar med att sprida koncept och material till fler ställen, men hur och när är ännu idag oklart. Om en är intresserad av att göra VKBP i sin stad så får en gärna kontakta kansliet eller en lokal Popkollo-förening!

Vad vill du säga till alla de osäkra där ute, de som funderar på att söka men kanske inte riktigt vågar?

– Var inte rädd för att ställa frågor över mejl eller via facebooksidan – det är dessa vi finns för att svara på. Om det du läser låter lockande och igenkännande är det högst troligt att programmet är något för dig. Jag vill verkligen lyfta det faktum att jag personligen tyckte så mycket om programmet att jag inte kunde lämna det – efter att ha gått det blev jag ledare för att kunna vara kvar i sammanhanget och föra vidare upplevelsen till andra. Vi hjälps åt att våga skapa och uttrycka oss tillsammans.

Ansökan för Stockholmsprogrammet är öppen till 23 september. Läs mer på VKBP:s hemsida och följ dem på Facebook.