PREMIÄR: Kvit – ”And You Follow”

På fredag släpper Markkvartetten Kvit sin tredje EP Plat Du Jour – en skiva som kritiserar dagens normfascistiska samhälle – och därifrån hämtas tankeväckande ”And You Follow”. På sång hittas Linus Serholt och i likhet med sin bror Robert Serholt, som frontar Still Ill, har Linus begåvats med en av Sveriges mest karismatiska sångröster. En röst som griper tag.

Medlemmarna berättar:

– ”And You Follow” handlar om de inkluderings- och exkluderingsmekanismer i samhället som ställer människan inför valet att endera åtnjuta de ”privilegier” ett normativt och okritiskt leverne bjuder, vilket i praktiken med nödvändighet fordrar ett saluförande av ens själ, eller att i utanförskap följa sitt samvete.