Hiphopduon Mohammed Ali skriver årets viktigaste låt

Enligt skollagen ska varenda elev ha förutsättningar att skapa sig en kunskapsmässig grund för att klara vidare studier och arbetsliv. Ändå går cirka 12,4 procent av niorna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett stort samhälleligt och medmänskligt misslyckande. Med denna siffra som bakgrund har Utbildningsradion (UR) startat kampanjen #tolvkommafyra, som ska samla in ungdomarnas åsikter om vad som behövs göras i skolan för att alla ska klara den.

Dessa unga röster kommer sedan att göras om till en låt av hiphop-duon Mohammed Ali, som under två veckors tid samlar in texter och åsikter via Twitter, Facebook och Instagram. I slutet av juni kommer den färdiga låten och videon att presenteras. Med tanke på att skolan är ett av valårets viktigaste områden, är detta kanske en av årets viktigaste låtar.

Kampanjen är ett både välkommet och smart sätt att inkludera de barn och unga som hamnat utanför det system som ska stötta dem. Siffror och utredningar i all ära, men levande röster behövs också. De röster som nästan aldrig hörs i skoldebatten behövs särskilt mycket, nämligen elevernas. Och det faktum att musikaliska hjältar och förebilder som Mohammed Ali och andra vuxna som deltar i kampanjen (till exempel Rikard ”Skizz” Bizzi och Elliphant) engagerar sig för dem ska inte underskattas. Inte heller att kampanjandet sker via musikens kraft.

Det är både glädjande och betydelsefullt när artister tar plats på den offentliga arena de har tillgång till, för att påverka vårt samhälle till en bättre plats. Det finns gott om artister som gör antirasistiska och feministiska låtar och kampanjer, och det är strålande att höja sin röst och ta plats på mediearenan för dessa ämnen. Men det är minst lika viktigt att engagemanget kan ta sig detaljerat uttryck. Som att engagera sig i skolan, den plats där dagens ungdomar formas till morgondagens vuxna. Därför vill jag ge en särskild eloge till Mohammed Ali och alla som engagerar sig i en skolkampanj som direkt tilltalar eleverna. Som ser och bekräftar dem och deras tankar och upplevelser, det grundläggande i all god pedagogik.