SPELLISTA: 100 låtar från världens alla hörn III

s

Landsgränser avskärmar, samförstånd motverkas och ett vi mot dem blir styrande. Det gäller att slå vakt om det egna. Gränsdragningar har gett upphov till otaliga konflikter.

Spellistan 100 låtar från världens all hörn knyter samman världsdelarna och gör förhoppningsvis skiljelinjerna mindre tydliga. Musik finns i alla kulturer. Tredje delen listar bland annat kraut, italiensk pop, turkisk psykedelia, japansk garagerock och finsk frijazz.