”Prime” – Dead Neanderthals

Detta är inte den mest lätt-tillgängliga musik vi tipsat om på Rockfoto. Däremot ger den mycket åt den som vill skruva upp volymen och verkligen känna vilken oerhörd kraft musik kan bära. Dead Neanderthals är ett holländskt band som är uppbyggt kring improvisationer för trummor och saxofon. Inte olikt något som Sveriges egen Mats Gustafsson (The Thing, Fire! Orchestra m.m.) skulle kunna ha spelat in när han är på sitt mest otyglade humör.

Normalt består ett 40 minuter långt stycke av crescendon och vissa lugnare partier, men inte detta. Det är konstant råös med trummor och två saxofoner, någonstans i skarven mellan stenhård frijazz och noise, tills man är rejält omskakad och knappt kan andas längre. Känslan pendlar hela tiden mellan magnifikt och outhärdligt, med klar förskjutning mot det förstnämnda. Ett av årets stora verk.